ทัวร์เอเชีย

    ทวีปเอเชียเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีพื้นที่ประมาณ 44 ล้านตารางกิโลเมตร เป็นทวีปที่มีพื้นที่กว้างที่สุดในโลกตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของโลก ทวีปเอเชียตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 1 องศา 15 ลิปดาเหนือถึง 77 องศา 41 ลิปดาเหนือและลองติจูด 24 องศา 4 ลิปดา ตะวันออกถึง 169 องศา 40 ลิปดาตะวันตก ซึ่งมีอนาเขตทิศเหนือ ติดกับมหาสมุทรอาร์กติก, ทิศใต้ ติดกับมหาสมุทรอินเดีย, ทิศตะวันออก ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก,  ทิศตะวันตก ติดกับเทือกเขาอูราล ทวีปยุโรป 

Powered by MakeWebEasy.com